زیست شناسی و هر چه ضروری است برای زندگی ایده آل

 نویسنده زهرا ضیائی فرد

 تعيين جنسيت در زنبور به لقاح بستگي دارد. زنبورهای دیپلوئید دارای 32 کروموزوم هستند و بنابراین گامت های آنها 16 کروموزوم دارند. زنبورهای نر هاپلوئیدند و 16 کروموزوم دارند، نرها چون هاپلوئیدند نمی توانند میوز انجام دهند بنابراین گامت های آن ها از طریق میتوز ایجاد می شوند. درزنبور بعضی تخمک ها با گامت نر لقاح انجام می دهند و ماده هاي ديپلوئيد را بوجود مي آورند (2n=32) و تخمكهاي لقاح نيافته به صورت بكرزايي (پارتنوژنز) تكثير كرده و نرهاي هاپلوئيد و بارور را ايجاد می کنند (n=16)                                                                                                       

   ظرف دوروز اول، همه ي لاروها از ژله شاهانه (كه شامل گرده، عسل و مقدار نسبتا زيادي ويتامين بويژه ويتامين اسيد پانتوتنيك كه از غدد حلقي زنبورهاي كارگر ترشح مي شود) تغذيه مي كنند، از آن پس لاروهاي نر و كارگر بيشتر از عسل و گرده استفاده مي كنند ولي لاروهاي ملكه بيشتر به تغذيه از ژله شاهانه ادامه مي دهند، همين امر باعث مي شود ملكه ها با سرعت زياد رشد كرده و بزرگ شوند.

زمان لازم براي تكامل ملكه 16 روز- كارگرها 21 روز و نرها 24 روز مي باشد.

    اولين ملكه اي كه از حجره خارج مي شود ساير لاروهايي را كه در حجره هاي مخصوص قرار دارند نيش مي زند و مي كشدإإإ اگر اتفاقا دو ملكه به طور همزمان از جايگاه در آيند فورا نبردي مرگبار را آغاز مي كنند تا فقط يكي از آنها باقي بماند.

    معمولا در يك روز آفتابي و بعد از ظهر ملكه از كندو خارج مي شود (پرواز جفت گيري) و به ارتفاعات زياد پرواز مي كند، نرها همراه حيوان ماده خارج مي شوند، ملكه با يكي از  نرها مي آميزد و ميليونها اسپرم دريافت مي كند، اين اسپرم ها در كيسه ي واقع در درون شكم ذخيره مي شوند، اسپرم هاي دريافت شده از همين يكبار جفت گيري تا آخر دوره تخمك گذاري ملكه باقي مي مانند. ملكه بعد از لقاح به كندوي اوليه بر مي گردد و نرها ديگر به كندو بر نمي گردند، زنبورهاي نر در هنگام وفور شهد وجود دارند و پس از مدتي به بي غذايي افتاده و مي ميرند.

يك ملكه ممكن است 3 تا 5 فصل زندگي كند و يك ميليون تخم بگذارد، كارگرها معمولا 6 تا 8 هفته زنده مي مانند.

 توليد عسل:

   زنبور كارگر در طول مدتي كه زنده است در مواقع مختلف وظايف گوناگوني را برعهده دارد. زنبورهاي جوان بايد كندوداري كنند و پروازهايي كه به منظور جمع آوري غذا صورت مي گيرد بر عده كارگرهاي مسن تر مي باشدإإإ

زنبوري كه به جستجوي غذا مي رود دانه هاي گرده ي سرشار از پروتئين و شهد گل را كه محلولي رقيق و شيرين است گرد مي آورد، دانه هاي گرده در درون سبدهاي گرده، واقع برروي پاهاي عقبي حمل مي شوند، اما شهد گل را زنبور وارد چينه دان (honey crop ) مخصوص خود مي كند كه جزئي از لوله گوارش است و در درون آن بزاق تا حدي شيره مذكور را گوارش مي دهد. هر زنبور پس از باز گشت به كندو، دانه ي گرده ي همراه را به درون يك جايگاه مي نهد و شهد گل را به درون يك جايگاه ديگر بر مي گرداند، زنبورهاي ديگر دانه هاي گرده را محكم بسته بندي و تبديل شهد به عسل را آغاز مي كنند، اين زنبورها در روي جايگاه هاي پر از شهد به سرعت بال مي زنند تا آب آن تبخير شود سپس در جايگاه پر از عسل را با موم مي پوشانند.

در زمستان كه دانه هاي گرده در دسترس نيست عسل غذاي اصلي زنبور را تشكيل مي دهد.

 منابع:

  1- جانور شناسي عمومي جلد 3 – طلعت حبيبي

  2- مقدمه اي بر ژنتيك پايه – سنجش تكميلي

  3- ژنتيك ومسائل آن- ترجمه دكتر هوشنگ خاوري

  4- دانش زيست شناسي جلد 2- ترجمه حميده علمي غروي و حسين فر

                             

 

                                                                                                  

                                                                 

                                              

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:58  توسط ziaeefard  |